Instagram

ทีโอที จับมือ ทรีเพย์ เซ็นสัญญาให้บริการรับชำระเงินออนไลน์กับผู้ประกอบการและร้านค้า ผ่านระบบ TOT ePayment

13 กุมภาพันธ์ 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายโก บง จุน กรรมการบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการรับชำระเงินแก่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแบบออนไลน์ (Payment Service Porvider) เพื่อให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ TOT ePayment ของ ทีโอที โดยการเชื่อมระบบ Payment Gateway รับชำระเงินออนไลน์มาตรฐานระดับโลก ซึ่งครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงินของทรีเพย์ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรม/เดือน

          นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทีโอที มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมธุรกิจกับทรีเพย์ ในการเปิดให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ TOT ePayment โดยเชื่อมต่อกับ Gateway ของบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านระบบการรับชำระเงินออนไลน์มาตรฐานระดับโลก โดยให้บริการรับชำระเงินร่วมกับเว็บไซต์ e-Commerce ชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ (External Merchant) โดยต่อยอดจากธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคมซึ่ง ทีโอที เป็นผู้ประกอบการรายหลักของประเทศ

          สำหรับระบบ TOT ePayment เป็นระบบที่ ทีโอที ได้พัฒนาเพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Bill Payment) ของ ทีโอที ผ่านเว็บไซต์ TOT eService ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนธุรกรรมประมาณ 300,000 ธุรกรรม/ปี มีปริมาณเงินผ่านระบบดังกล่าวมากกว่า 200 ล้านบาท/ปี โดยเป็นระบบที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ทั้งนี้ การขยายไลน์ธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ (External Merchant) ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่เน้นการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless) โดย ทีโอที ได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ TOT ePayment รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเชื่อมระบบ Payment Gateway ซึ่งจะครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงิน และรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรม/เดือน นอกจากนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการที่ขยายเศรษฐกิจไปสู่ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในอนาคตอันใกล้นี้ ทีโอที มีแผนที่จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตลาดนัดออนไลน์ (Market Place) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนโดยการใช้ TOT ePayment รองรับการทำธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง ตอบสนองนโยบายการเป็นสังคมไร้เงินสด อีกทั้งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

          ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริษัท ทรีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินที่สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบรับชำระเงินที่รองรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัท ทรี เพย์ เป็นบริษัทในความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี คอร์ปเปอเรชั่น จากประเทศเกาหลี โดยมีเทคโนโลยีการรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการจัดการและบริหารข้อมูล โดยผู้ใช้บริการที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะลงทะเบียนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 3D-Secure ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเครือข่ายผู้ให้ บริการที่บริษัทสมาชิกกำหนด ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการที่จะพัฒนาการซื้อขายออนไลน์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยและสร้างมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขยายเศรษฐกิจของประเทศตามนโบยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 3203