Instagram

รองปลัดฯกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำที่สงขลา พร้อมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

27 พฤศจิกายน 2560 | ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานเปิดการอบรม “ การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” รุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา โดยมีบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เป้าหมายเพื่อเป็นต้นน้ำในการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้กับประชาชน

ทั้งนี้ การอบรม “ พัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำจำนวน 1,000 คน โดยกำหนดอบรม 5 รุ่นภายในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อ 20  พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้ผู้อบรมจากพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง สำหรับการอบรมรุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา ผู้อบรมจากภาคใต้ รุ่นที่ 3 กำหนดอบรมบุคลากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี และรุ่นที่ 4 บุคลากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 5 บุคลากรจากภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดอบรมทั้ง 5 รุ่นกระทรวงดิจิทัลฯได้มอบหมายให้สถาบันวิชาการ ทีโอที ดำเนินการ โดยมี นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมคืบหน้าการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ ที่บ้านหนังสือชุมชน ตำบลเขิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และที่หมู่บ้านหัวป่าเขียวทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 756