Instagram

ทีโอที ประชุมเครือข่ายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

9 มีนาคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์

       วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น14 อาคาร 9 ทีโอที สนญ. นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.) เป็นประธานประชุมเครือข่าย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 32 แห่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 134