Instagram

ทีโอที แจ้งเตือนลูกค้าให้ระวัง Phishing Email อีเมลปลอมหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว

2 มกราคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์
          บมจ.ทีโอที ขอแจ้งเตือนลูกค้าให้ระวัง Phishing Email อีเมลปลอมหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว โดย email หลอกลวง หรือ phishing ซึ่งส่งมาจากมิจฉาชีพ หลอกให้เข้าใจว่า เป็น email จาก บมจ. ทีโอที และ มี link เชื่อมโยง (Hyperlink) ซึ่งคล้ายกับ URL เว็บไซต์ ของ ทีโอที แต่เป็นเว็บไซต์ปลอมแปลงซึ่งมิจฉาชีพ สร้างขึ้นมาเป็น phishing Email แจ้งลูกค้าว่า ทีโอที ได้ควบรวมกับหุ้นส่วนต่างประเทศ เพื่อให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ โดยจะลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของ ทีโอที ซึ่งลูกค้าจะต้องยืนยันข้อมูลการใช้บริการต่อเนื่อง ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ยืนยัน จะถูกระงับการให้บริการภายใน 28 วัน ซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรเครดิต เป็นต้น
 
          ทีโอที ขอย้ำว่า ทีโอที ไม่มีนโยบายส่งอีเมลที่มีลิงค์เชื่อมโยง (Hyperlink) เพื่อให้ลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใด หากท่านได้รับอีเมลแปลกปลอมที่อ้างว่าส่งมาจากทีโอที กรุณาอย่าคลิกลิงก์ใด ๆ อย่างไรก็ตาม ทีโอที ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันลูกค้าของ ทีโอที ไม่ให้เชื่อมโยงไปยังลิงค์ดังกล่าว รวมถึงได้แจ้ง ThaiCERT เพื่อประสานงานแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่นเพื่อดำเนินการป้องกันเบื้องต้นแล้ว 
 
          Recently, there are fake emails claiming that TOT is merging with Telenor, offering discount for customers. The emails ask customer to update personal information such as name and credit card number. Failure to do so within 28 days will result in account termination. 
 
          TOT would like to clarify that such emails are not sent by TOT. Please do not believe in such emails. Those who receive such emails should ignore and immediately delete the emails. Should you require further information, please contact us at 1100
 

 

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 411