ทีโอทีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง ในโอกาสศึกษาดูงาน

ทีโอทีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง ในโอกาสศึกษาดูงาน

ทีโอทีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง ในโอกาสศึกษาดูงาน

รายละเอียด
นายกฯ พร้อมครม.เยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐอินเทอร์เน็ตไฮเวย์ของกระทรวงดีอี ที่โคราช โดย ทีโอที ได้ติดตั้งเน็ตความเร็วสูง FTTx ในหมู่บ้านตามโครงการฯไปแล้วกว่า 700 หมู่บ้าน

นายกฯ พร้อมครม.เยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐอินเทอร์เน็ตไฮเวย์ของกระทรวงดีอี ที่โคราช โดย ทีโอที ได้ติดตั้งเน็ตความเร็วสูง FTTx ในหมู่บ้านตามโครงการฯไปแล้วกว่า 700 หมู่บ้าน

นายกฯ พร้อมครม.เยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐอินเทอร์เน็ตไฮเวย์ของกระทรวงดีอี ที่โคราช โดย ทีโอที ได้ติดตั้งเน็ตความเร็วสูง FTTx ในหมู่บ้านตามโครงการฯไปแล้วกว่า 700 หมู่บ้าน

รายละเอียด
ทีโอที ร่วมกับ สพฉ. ส่งมอบ “ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต” ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเพิ่มโอกาส ช่วยเหลือการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

ทีโอที ร่วมกับ สพฉ. ส่งมอบ “ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต” ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเพิ่มโอกาส ช่วยเหลือการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

ทีโอที ร่วมกับ สพฉ. ส่งมอบ “ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต” ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเพิ่มโอกาส ช่วยเหลือการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

รายละเอียด
ทีโอที ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน  e-Commerce เป็นพลังประชารัฐสู่เป้าหมายนโยบายของรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ไทยแลนด์ 4.0  ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่

ทีโอที ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน e-Commerce เป็นพลังประชารัฐสู่เป้าหมายนโยบายของรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่

ทีโอที ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน e-Commerce เป็นพลังประชารัฐสู่เป้าหมายนโยบายของรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
ดีอี ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่อีสาน

ดีอี ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่อีสาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่อีสาน

รายละเอียด
ทีโอที ร่วมกับ จ.สิงห์บุรี ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์-สัมผัสวิถี ริมฝั่งน้ำ-เกษตรอินทรีย์แปรรูป ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทีโอที ร่วมกับ จ.สิงห์บุรี ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์-สัมผัสวิถี ริมฝั่งน้ำ-เกษตรอินทรีย์แปรรูป ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทีโอที ร่วมกับ จ.สิงห์บุรี ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์-สัมผัสวิถี ริมฝั่งน้ำ-เกษตรอินทรีย์แปรรูป ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0

รายละเอียด