Instagram
ช่องทางชำระค่าบริการลูกค้า

โดยชำระเป็นเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของ

  alt ธนาคารกรุงเทพ alt ธนาคารทหารไทย
  alt ธนาคารกสิกรไทย alt ธนาคารไทยพาณิชย์
  alt ธนาคารธนชาต alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  alt บัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร

 

โดยชำระด้วยเช็ค หรือตั่วแลกเงิน และธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม "บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)" พร้อมแนบใบแจ้งค่าใช้บริการ                   

โดยติดต่อขอใช้บริการที่ ธนาคารที่คุณมีบัญชีเงินฝาก หรือ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่ง เพื่อแจ้งยินยอมให้หักบัญชี และ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ

บริการ TOT

บริการ TOT3G

alt ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) alt ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) alt ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) alt ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
alt ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร ออมสิน  
alt ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย  
alt ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
ดาวน์โหลดเอกสารแบบแจ้งความจำนงการชำระค่าใช้บริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก

ติดต่อธนาคาร/บริษัท ที่คุณเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ดังนี้

บริการ TOT

บริการ TOT3G

alt ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  alt ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  alt ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  alt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  alt บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
alt ธนาคารซิตี้แบงก์  alt บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Central Card)
alt บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด  alt บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Tesco Card)
alt บริษัท อเมริกัน เอ็กเพรส (ไทย) จำกัด  alt บริษัท บัตรกรุงศรี จำกัด
alt บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (First Choice)  alt บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (First Choice)
alt บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Central Card)  
alt บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Tesco Card)  
alt บริษัท บัตรกรุงศรี จำกัด  
   

โดยชำระเป็นเงินสด เฉพาะใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบัน ได้ที่

บริการ TOT

บริการ TOT3G

alt ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารออมสิน
alt ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) alt ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
alt ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร alt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
alt ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
alt ธนาคารออมสิน  
alt ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
alt ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  

 

บริการ TOT

 บริการ TOT3G

 alt ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 alt ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 alt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 alt ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  

 

โดยชำระเป็นเงินสด เฉพาะใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบัน

บริการ TOT บริการ TOT3G
alt บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด alt บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
alt บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด alt บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
alt บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด alt บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
alt บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) alt บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)
alt บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (บริการ เอ็มเปย์ สเตชั่น) alt บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (บริการ เอ็มเปย์ สเตชั่น)
   
   

 

บริการ TOT

บริการ TOT3G

altบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

altบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอร์เพย์)

 

altบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอร์เพย์)