Instagram

ลูกค้าธุรกิจ

Real Estate
Real Estate
Real Estate

อสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และไซต์งานก่อสร้างที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อข้อมูลในการรับส่งเอกสาร และอัพเดทรายละเอียดของงาน เช่นความคืบหน้าในการก่อสร้าง รายการวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะอัพเดทข้อมูลกับไซต์งานได้อย่างเรียลไทม์นั้น จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยี Network Mobility ที่เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่ไซต์งานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ได้สร้างจุดขายเพื่อให้โครงการโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอื่น ซึ่งบริการอย่างหนึ่งที่หลายโครงการเลือกมาใช้เป็นจุดแข็งในการทำการตลาดก็คือ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ LAN และ Wi-Fi ซึ่งเครือข่ายที่เลือกใช้ จำเป็นจะต้องเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว รองรับผู้ใช้งานปริมาณมาก พร้อมๆ กันได้

ปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอโซลูชั่นที่น่าสนใจ ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโซลูชั่นของการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่ และไซต์งาน และโซลูชั่นในการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างจุดแข็งที่แตกต่างระหว่างโครงการที่ลงทุนกับโครงการคู่แข่ง ซึ่ง ทีโอทีมีโซลูชั่นให้เลือกหลากหลายดังนี้

บริการตามลักษณะใช้งาน

TOT3G-VPN

TOT3G-VPN

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT3G ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย TOT MPLS ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียด

Cloud Connect

Cloud Connect

บริการ Cloud Solution ที่ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถทำงานต่างๆ ผ่าน Cloud Solution ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

รายละเอียด

MPLS

MPLS

โซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

I-VPN

I-VPN

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย โดย i-VPN Solution ของทีโอที

รายละเอียด